วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24 – ATM ให้รับรองธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE24 – ATM ให้รับรองธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content