วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างโอนย้ายระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างโอนย้ายระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

642,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

642,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content