วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาสุขสำราญ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาสุขสำราญ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

126,000.00

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร