วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาถนนเรืองราษฎร์ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาถนนเรืองราษฎร์ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

126,000.00

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร