วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร GSB Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร GSB Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,695,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,695,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content