วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน LOPs เพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายย่อยสำหรับสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคลและสินเชื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน LOPs เพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายย่อยสำหรับสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคลและสินเชื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

31,807,160.00

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content