วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content