วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Loan Origination and Process Systems : LOPs ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

294,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร