วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ประกาศราคากลางเช่าอาคารธนาคารออมสินสาขาแม่แจ่ม

วงเงินงบประมาณ

1,022,757.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,022,757.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content