วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งช้าง

ประกาศราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งช้าง

วงเงินงบประมาณ

969,678.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

969,678.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content