วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางเช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 KVA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ “
Skip to content