วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อทดแทนคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) “

“ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อทดแทนคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content