วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 8 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 18

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 8 แห่ง ธนาคารออมสินภาค 18

วงเงินงบประมาณ

843,960.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร