วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM นอกสถานที่ ณ CP Fresh Mart จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา