วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางเช่าบริการ การให้บริการลูกค้านอกสถานที่ผ่านเครื่อง Smart Device ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ”

“ประกาศราคากลางเช่าบริการ การให้บริการลูกค้านอกสถานที่ผ่านเครื่อง Smart Device ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ”

วงเงินงบประมาณ

42,372,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร