วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 13 รายการ

ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 13 รายการ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content