วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อธนาคาร , ป้ายสัญลักษณ์(โลโก้ดาดฟ้า) ในสังกัดสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 สาขา

ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อธนาคาร , ป้ายสัญลักษณ์(โลโก้ดาดฟ้า) ในสังกัดสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 สาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content