วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางรักษาความปลอดภัยธาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางรักษาความปลอดภัยธาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

144,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร