วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างแปลงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อรองรับการใช้งาน Mobile Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างแปลงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อรองรับการใช้งาน Mobile Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content