วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องนับคัดเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องนับคัดเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,680,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร