วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content