วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศธนาคารออมสิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศธนาคารออมสิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content