วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ของธนาคารออมสิน ณ อาคาร 17 (อาคารอาคเนย์) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ของธนาคารออมสิน ณ อาคาร 17 (อาคารอาคเนย์) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content