วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เขตสงขลา ภาค 18 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เขตสงขลา ภาค 18 โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content