วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขานาทวี เขตสงขลา 1 ภาค 8 โดยวิธีตกลงราคา
Skip to content