วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ พร้อมโอนย้ายระบบงานและข้อมูล และจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ พร้อมโอนย้ายระบบงานและข้อมูล และจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content