วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ พร้อมโอนย้ายระบบงานและข้อมูล และจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ พร้อมโอนย้ายระบบงานและข้อมูล และจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ “

วงเงินงบประมาณ

9,984,000.00

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร