วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Capture Device และสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) สำหรับสาขา โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Capture Device และสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) สำหรับสาขา โดยวิธีพิเศษ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content