วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานบน Extranet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์๋

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานบน Extranet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์๋

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content