วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อรถจักรยานยนต์ YAMAHA Fino 125 สำหรับเป็นของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด GSB PromptPay (GSB พร้อมเพย์) Lucky ID Lucky Prize โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางซื้อรถจักรยานยนต์ YAMAHA Fino 125 สำหรับเป็นของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด GSB PromptPay (GSB พร้อมเพย์) Lucky ID Lucky Prize โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content