วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า- ออก (Access Control System) ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า- ออก (Access Control System) ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content