วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อทดแทน Datapower Gateway พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางซื้อทดแทน Datapower Gateway พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

40,696,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

26,048,880.00

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content