วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ Server ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ Server ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร