วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชธส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีสอบราคา “

“ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชธส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีสอบราคา “

วงเงินงบประมาณ

828,800.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร