วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs โดยวิธีพิเศษ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content