วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ GSB Contact Center 1115 ระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ GSB Contact Center 1115 ระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

82,320,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

82,320,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content