วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Data-Driven Decision Workshop for Executive” และหลักสูตร “Data-Driven Workshop for Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Data-Driven Decision Workshop for Executive” และหลักสูตร “Data-Driven Workshop for Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,932,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,932,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content