วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างภายในสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างภายในสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,924,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,896,276.00

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร