วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,650 Licenses โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,650 Licenses โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,762,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,762,100.00

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร