วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาแผนการจัดการความรู้จากการสำรวจและประเมิน KMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาแผนการจัดการความรู้จากการสำรวจและประเมิน KMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

600,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร