วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสารศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสารศูนย์สินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,145,970.00

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร