วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึกสำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึกสำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,358,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,358,900.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content