วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำ GSB Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำ GSB Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content