วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

712,941.00

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร