วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตรนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้าน Accountability โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตรนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้าน Accountability โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content