วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดในรูปแบบพิเศษ และฉบับทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดในรูปแบบพิเศษ และฉบับทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content