วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ Ride With Me (ขี่ตามฝัน) โดยวิธีพิเศษ”

“ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ Ride With Me (ขี่ตามฝัน) โดยวิธีพิเศษ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content