วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางจอดิจิตอลและสื่อโฆษณาบนทางเท้า (Fonebooth) ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางจอดิจิตอลและสื่อโฆษณาบนทางเท้า (Fonebooth) ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,999,923.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร