วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคาร โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคาร โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

441,375.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร