วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ กินเที่ยวอะราวเดอะเวิลด์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ กินเที่ยวอะราวเดอะเวิลด์ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,620,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร