วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรายการคุยยกบ้าน และรายการคนเปลี่ยนโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรายการคุยยกบ้าน และรายการคนเปลี่ยนโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,884,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร